Trängselskatt på Essingeleden

Det kom ett pressmeddelande från Motormännen Du kan läsa hela genom att klicka på länken

Motormännens Riksförbund är starkt kritiska till regeringens förslag att införa en tidigarelagd trängselskatt på E4/Essingeleden. Genomfartsleder bör inte skattebeläggas och förslaget bryter mot tidigare löften om att Essingeleden kommer att beskattas först när Förbifart Stockholm står klar.

– Förslaget tydliggör vägavgiftens främsta syfte som en intäktskälla till statskassan snarare än ett medel för att skapa hållbara trafiklösningar, säger Maria Spetz, vd Motormännens Riksförbund.

Regeringen har överlämnat propositionen ”Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm” till riksdagen. I propositionen föreslås en höjning av trängselskatten i Stockholms innerstad med 75 procent och att trängselskatt införs på Essingeleden från 1 januari 2016.

Essingeleden är en nödvändig genomfartsled och den enda nord-sydliga förbindelsen utanför staden, vilket innebär att det kommer att saknas alternativ till att passera Stockholm utan att betala en avgift!

Måndagscitatet 

Annonser